Санамж:

  • Суралцах эрх баталгаажуулах үйл ажиллагааг 2020.07.06-10-ны хооронд цахимаар зохион байгуулна.
  • Бүртгүүлэгчийн имэйлээр элсэлтийн хариу очих тул алдаагүй, үнэн зөв оруулах шаардлагатай.
  • Элсэлтийн системд оруулсан мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдлыг бүртгүүлэгч хариуцах ба алдаатай, буруу мэдээлэл оруулснаас үүсэх асуудлыг ХИС хариуцахгүй болохыг анхаарна уу.